Indie: Delhi HC prowadzi dochodzenie UNJ przeciwko nauczycielom za protest | Indie Aktualności

NOWE DELHI: The High Court of Delhi W środę zawieszono dochodzenie wszczęte przez Uniwersytet Jawaharlala Nehru (JNU) przeciwko członkom wydziału 45, którzy rzekomo uczestniczyli w demonstracji w lipcu ubiegłego roku.
Sędzia Suresh Kait poprosił administrację UNJ o odpowiedź na apel nauczycieli kwestionujący oskarżenia uniwersytetu przeciwko członkom 48 wydziału, którzy rzekomo uczestniczyli w strajku / proteście.
Sąd wymienił sprawę w październiku 10 na nową rozprawę.
Nauczyciele, reprezentowani przez głównego doradcę Kapila Sibala, powiedzieli, że wysłali indywidualne odpowiedzi na zawiadomienia o usprawiedliwieniu, stwierdzając, że, jak twierdził uniwersytet, nie doszło do niewłaściwego postępowania ani naruszenia zasad.
Petycja złożona przez członków wydziału 45 wskazuje, że oskarżenia przeciwko nim były oparte na trzech podstawach do zaangażowania ich w tak zwane „dochodzenie w złej wierze”.
Jednym z powodów było to, że zasady postępowania CCS zabraniały urzędnikom uciekania się do strajków, przymusu lub przymusu fizycznego w odniesieniu do służby.
Petycja złożona przez adwokatów Abhika Chimniego, Maanava Kumara i Nupura również odniosła się do orzeczenia Sądu Najwyższego w postanowieniu 9 August 2017, które nakłada pewne ograniczenia na miejsca strajków / protestów organizowane przez studentów.
Składający petycję i nauczyciele ogólny nie podlegają zasadom postępowania CCS.
JNU Teachers 'Association (JNUTA) zaproponowało zorganizowanie wiecu w 31 w lipcu 2018 podczas walnego zgromadzenia organizowanego w lipcu 24 2018.
W lipcu 30 JNUTA napisała do wicekanclerza uniwersytetu, mówiąc, że próbowała podnieść kilka prawdziwych obaw i decyzji podjętych przez UNJ, w tym powtarzające się naruszenia prawa UNJ, statuty i zarządzenia, autonomia, biometryczna obecność nauczycieli, przegląd online, polityka w zakresie praw własności intelektualnej, proponowana pożyczka HEFA.
Jednak pomimo wszystkich jego wysiłków władze nie zareagowały, nie przeprowadziły dialogu ani nie przekazały żadnych informacji. Powiedział, że nauczyciele zorganizowali to wydarzenie w 31 w lipcu ubiegłego roku.
„Oprócz faktu, że skarżący nie podlegają Regułom postępowania (CCS), argumentuje się, że samo stosowanie tych zasad i towarzyszące im kary są dla nich poważnie szkodliwe.
„Z zastrzeżeniem tego dochodzenia zgodnie z Zasadami Postępowania CCS, pozwanym władzom (władzom) groziłoby poważne podjęcie środków przymusu wobec nich, w tym przez zawieszenie wnioskodawców na czas trwania dochodzenia; obniżyć klasę wynagrodzeń, grupę zaszeregowania lub ich pozycję do niższego poziomu na określony czas (...). Przymusowa emerytura, zwolnienie lub zwolnienie ”, mówi petycja.
Dodaje, że nauczyciele odczują poważne uprzedzenia, zarówno podczas postępowania, jak i na skutek prawomocnych wyroków, które mogą zostać na nich nałożone.
Zarzut ten mianował JNU, jego wicekanclerza i sekretarza stronami sprawy.

Ten artykuł pojawił się jako pierwszy (w języku angielskim) CZASY INDII