Indie: Adwokat „Ram Lalli” nawiązuje do wezwania rady sunnickiej do udowodnienia, że ​​świątynia została zniszczona dla Babri Masjida | Indie Aktualności

NOWY DELHI: Rada Sunni Waqf apeluje do Rady Sun Waqf Babri Masjid Tablica pojawienia się Ram Lalli powiedziała Sądowi Najwyższemu, że nawet rada szyicka twierdzi, że świątynia została zburzona. na budowę meczetu na spornym terenie.
Siedemdziesiąt jeden lat po przegraniu legalnej walki o własność Babri Masjida zarząd Shia Waqf Uttara Pradesha odwołał się do Sądu Najwyższego w 2017, aby zaskarżyć sąd pierwszej instancji, który 30 Marzec 1946, powiedział, że meczet należy do zarządu Sunni Waqf. Warto zauważyć, że komisja przyznała w swojej petycji, że Babri Masjid został zbudowany po zniszczeniu tamtejszej świątyni.
W swoim odwołaniu Izba argumentowała, że ​​sąd pierwszej instancji popełnił poważny błąd, stwierdzając, że Babri Masjid jest własnością Sunni Waqfa, a meczet jest zbudowany przez szyickiego muzułmanina. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że meczet został zbudowany przez cesarza Mogurów Babura, rada stwierdziła, że ​​został on zbudowany przez jego ministra Abdula Mir Baqi, szyickiego muzułmanina, z własnych funduszy i domagał się prawa własności. meczet zburzony. Babur był sunnickim muzułmaninem.
„Może Babur kazałby Baqui zbudować meczet, Baqui wybrał to miejsce, a po zburzeniu świątyni zbudował meczet i poświęcił go bogu, tworząc Shia Waqf” - powiedziała komisja. w jego apelu, który zostanie wysłuchany również z innymi petycjami w sprawie sporu o ziemię Ayodhya .
Odnosząc się do odwołania, główny doradca CS Vaidyanathan, występujący w imieniu Ram Lalli, powiedział pięcioosobowemu panelowi pod przewodnictwem prezesa Sądu Najwyższego Ranjan Gogoi co potwierdziło jego tezę, że Babri Masjid został zbudowany po zburzeniu świątyni na spornym miejscu.
„Chociaż Babur nakazał budowę meczetu, wakif jest tym, który faktycznie tworzy waqf, dedykując go Bogu. W niniejszym przypadku meczet został oczywiście zbudowany przez Baqi ze środków. Babur pozostał w Ajodhji tylko przez pięć do sześciu dni, podczas gdy budowa meczetu trwała dłużej (rozbiórka świątyni i budowa meczetu). Sąd pierwszej instancji nie zrozumiał, że sam fakt budowy meczetu nie uczynił tej osoby ucieleśnieniem Wakifa. Babur mógł kazać Baqi zbudować meczet, ale Baqi wybrał to miejsce, zburzył świątynię i zbudował meczet ”- powiedziała komisja.
Radca w swoim oświadczeniu w sprawie sporu o Ajodhję z SC w sprawie sporu w Ajodhji sprzyjał również usunięciu meczetu spornej ziemi, aby zaprowadzić pokój w starej legalnej bitwie 70, praktycznie rezygnując z roszczeń wobec niej. Twierdziła, że ​​meczet może zostać przeniesiony z „najbardziej szanowanego miejsca narodzin Maryady Purushottam Sri Ram” w pobliskim zdominowanym przez muzułmanów regionie, aby zakończyć konflikt o posiadanie przez 2,77 akrów ziemi Hindusi uważani za miejsce narodzin Lorda Ram.

Ten artykuł pojawił się jako pierwszy (w języku angielskim) CZASY INDII