Indie: Niech sędziowie 7 SC podejmą decyzję w sprawie kremowych pieluszek SC / ST: AG | Indie Aktualności

NOWOŚĆ DELHI: Nie przekonując dwóch ławek pięciu sędziów, aby sprzeciwić się wykluczeniu kremowej warstwy z rezerwacji dla kast i plemion wymienionych w rządowych awansach zawodowych, Centrum dokonało W poniedziałek ponownie zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie „pytania emocjonalnego” do składu siedmiu sędziów.
Prokurator generalny KK Venugopal zeznał przed ławą CJI SA Bobde oraz sędziów BR Gavai i Surya Kant, że „jest to kwestia emocjonalna” i że Centrum chciało wyroku sądu składającego się z pięciu sędziów wydanego w Sprawa Jarnail Singha we wrześniu 2018 zostanie ponownie rozpatrzona. skład siedmiu sędziów. KN zgodził się wysłuchać GA i pozostałych składających petycję, którzy sprzeciwili się takiemu wnioskowi, na początku nowego roku.
Obrońca, Gopal Shankaranarayanan, pojawił się w sądzie, aby powiedzieć, że sprawa Jarnail Singha uwzględniła wyrok wydany w 2006 przez sąd pięciu sędziów Trybunału w sprawie Nagaraj wykluczenie kremowych warstw promowanie kwot SC / ST i kategorycznie odrzuciło wniosek Centrum o przekazanie sprawy do panelu złożonego z siedmiu sędziów.
Sędzia RF Nariman napisał: „Stwierdzamy, że wyrok w Nagaraj nie musi być przekazywany do sądu złożonego z siedmiu sędziów. Jednak wniosek w Nagaraj, że państwo musi gromadzić wymierne dane wykazujące zacofanie planowanych kast i plemion, w przeciwieństwie do sądu dziewięciu sędziów w sprawie Indry Sawhney, jest pod tym względem nieważny. "
Biorąc pod uwagę ważny czynnik - efektywność administracyjną - powiedział KN w sprawie Jarnail Singh: „Naszym zdaniem Nagaraj mądrze opuścił kryterium określania wystarczalności reprezentacji na stanowiskach promocyjnych dla państw” , pozycja staje się wyższa, może być konieczne, nawet jeśli uwzględniony zostanie test proporcjonalności dla całej populacji, w celu zmniejszenia liczby kast i plemion wymienionych w komunikatach promocyjnych, ponieważ robimy postępy. dlaczego efektywność administracji musi być sprawdzana za każdym razem, gdy dokonywane są promocje. "
Wyjaśniając, że wyłączenie kremowej warstwy nie szkodzi dobrobytowi społecznemu, KN powiedział: „Celem tego zastrzeżenia jest postęp w zacofanych klasach obywateli. Nie będzie to możliwe, jeśli tylko kremowa warstwa tej klasy wypełni wszystkie pożądane zadania, pozostawiając resztę klasy tak zacofaną, jak zawsze. "

Ten artykuł pojawił się jako pierwszy (w języku angielskim) CZASY INDII