Jakie są kary za korzystanie z dronów 800 g i więcej?

Osoby korzystające z dronów o masie co najmniej 800 mogą zostać nałożone naruszeń w wysokości do kilkuset euro, o ile zostaną zauważone pewne braki. Numerama podsumowuje.

Trwa regulacja sektora dronów. Rząd opublikował w Dzienniku Urzędowym dekret w sprawie sankcji karnych, które mogą zostać nałożone na osobę, która jest winna pewnych niedociągnięć w korzystaniu z drona, którego masa osiąga co najmniej 800 gramów. Wydany w listopadzie 30, wszedł w życie w grudniu 1er.

cętkowany autor: Jérôme Rabenou, kierownik misji w wyższym urzędniku Ministerstwa Sprawiedliwości ds. obrony i bezpieczeństwa, tekst wyszczególnia klasy sprzeczności, na jakie narażają się telepiloty, jeśli operują dronem bez odpowiedniego przeszkolenia i / lub jeśli rozpowszechniają go bez uprzedniej rejestracji w organach.

Zdjęcie ilustracyjne // Źródło: Pexels

Grzywny w przypadku braku szkolenia

Zatem fakt krążenia rekreacyjnego drona o masie co najmniej 800 gramów, bez uzyskania zaświadczenia o kontynuacji szkolenia [...] lub certyfikatu lub zaświadczenia o kontynuacji formacji uznanej za równoważną Karany jest przez naruszenie trzeciej klasybyć 450 euro. Od listopada 2018 istnieje strona internetowa, na której można to zrobićuzyskać certyfikat obowiązkowego szkolenia.

W rzadszym przypadku lotu drona w locie do celów innych niż rekreacja „Na przykład w kontekście swojego zawodu państwo przewiduje naruszenie czwartej klasy, euro 750. Kara ta spada, jeżeli nie została uzyskana ani przez telepilot teoretyczny certyfikat umiejętności wydany przez ministra właściwego do spraw lotnictwa cywilnego, ani zaświadczenie o kontynuacji szkolenia wydane przez operatora odpowiedzialnego za szkolenie.

Lżejsze naruszenie przepisów przysługuje w przypadku, gdy pozwany nie jest w stanie tego zrobić niezwłocznie przekazują urzędnikom i agentom odpowiedzialnym za popełnienie przestępstwa „Jeden z wymaganych dokumentów, aby wykazać, że posiada on uprawnienia i umiejętności wymagane do obsługi drona. W tym przypadku grzywną jest euro w wysokości 38 - naruszenie pierwszej klasy.

Grzywny te nie mają wpływu na bardzo lekkie drony. // Źródło: Numerama

Kary za brak rejestracji

Jeśli chodzi o rejestrację drona, wszelkie awarie maszyn o masie co najmniej 800 będą karane mandatem w wysokości 750 euro. Ta sama kwota jest podana, jeśli „ nieprawidłowe informacje „Zostają wpisane na jego tożsamości, adresie, identyfikatorze elektronicznego lub cyfrowego urządzenia sygnalizacyjnego, gdy urządzenie to jest obowiązkowe, lub właściwości statku powietrznego, lub jeżeli informacje nie są aktualne.

Brak możliwości przedstawienia ” immédiatement »Dokumenty wymagane przy rejestracji drona urzędnikom i agentom właściwym do obserwacji naruszeń podlegają karze grzywny w wysokości 38. Z drugiej strony policz karę w wysokości 750 euro za fakt „ rozpowszechniać [drona] bez opatrzonego numerem rejestracyjnym Jeśli trzeba to obdarzyć.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Ten artykuł pojawił się jako pierwszy https://www.numerama.com/tech/576792-quelles-sont-les-amendes-prevues-pour-lusage-de-drones-de-800-g-et-plus.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=576792