Indie: Strajkujący lekarze nie mogą dotykać krytycznie chorych ludzi: SC | Indie Aktualności

NOWOŚĆ DELHI: Sąd Najwyższy ogłosił w poniedziałek swój zamiar opracowania mechanizmu strajku lekarzy, aby nie pozbawiać krytycznie chorych pacjentów opieki i wykoleić pogotowia ratunkowe, szukając odpowiedzi od Indyjskie Stowarzyszenie Medyczne (IMA) i Ministerstwo Zdrowia.
Sędzia w składzie: Sędzia główny Bobde SA i sędziowie BR Gavai i Surya Kant wysłał zawiadomienia do sekretarza IMA RV Asokana i sekretarza zdrowia Preeti Sudan o petycji złożonej przez organizację pozarządową „Ludzie dla lepszego leczenia”, w której wezwano do otwarcia postępowanie o obrazę sądu za dopuszczenie ogólnokrajowego strajku medycznego w czerwcu. Odrzucając apelację składającego petycję o pogardę, KN postanowił wprowadzić mechanizm gwarantujący, że ciężko chorzy i pilnie potrzebujący pomocy medycznej nie zostaną zaniedbani podczas strajku. lekarzy.
Prezes organizacji pozarządowej Kunal Saha złożył pogardliwą petycję dotyczącą regularnego naruszania nakazu 11 2014 SC, wydanej po tym, jak ta sama organizacja pozarządowa zgłosiła w sądzie serię strajków starszych lekarzy, powodując ogromne cierpienia dla pacjentów i śmierć niektórych.
W listopadowym zarządzeniu 2014 Komitet Nadzoru uznał prawo lekarzy do strajku, ale stwierdził, że strajkujący lekarze mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu ze strony organów regulacyjnych, takich jak Rada Lekarska. Indii i stanową poradę medyczną, jeśli ktoś poszedł do nich, aby złożyć skargę na lekarzy. strajk
Jednak wyeliminowała LIP organizacji pozarządowej, stwierdzając: „Chcielibyśmy tylko, aby lekarze, którzy pełnią szlachetną służbę jako agent Boży w ratowaniu życia ludzi, nie uderzali z przerwami, ale
Odnosząc się do zamówienia, ławka pod przewodnictwem CJI Bobde powiedziała prawnikom Sanjay Hegde i Rabinowi Mazumdarowi, że chociaż sąd uznał prawo lekarzy do strajku, „chcielibyśmy opracować mechanizm umożliwiający pacjentom przyjęty na oddział intensywnej opieki medycznej i pogotowie ratunkowe, na które strajk lekarzy nie ma wpływu ”.
Składający petycję powiedział: „Pomimo powtarzających się i wyraźnych apelacji od najwyższego sądu w kraju indyjscy lekarze nadal uciekali się do strajków, zakłócając rutynowe usługi szpitalne i przynosząc niekończące się cierpienia i śmierć pechowi pacjenci. Organizacja pozarządowa cytowała powtarzające się strajki lekarzy w Bengalu Zachodnim w Bengalu a także strajk lekarzy zainicjowany przez Mai 17 w czerwcu w całym kraju, który sparaliżował usługi medyczne w tym kraju.

Ten artykuł pojawił się jako pierwszy (w języku angielskim) CZASY INDII