Wyłączanie Narratora w systemie Windows 10 - Wskazówki

Narrator to aplikacja do odczytu ekranu wbudowana w system Windows 10.

Narrator odczytuje na głos tekst na ekranie komputera

Możesz wyłączyć narratora za pomocą różnych procedur.

Solution1

Prasy na klawiszach klawiatury Ctrl + klawisz z logo Windows + N

Kliknij pole → Wyłącz narratora.

Rozwiązanie 2

Kliknij klawisze klawiatury Windows + U.

Lub wejdź Ustawienia → Opcje ergonomii

Linia → Narrator

Kliknij pole → Aktywuj narratora.

W nowym oknie dialogowym, które zostanie otwarte, kliknij → Wyłącz narratora

Rozwiązanie 3

Panel sterowania → Opcje ergonomii

Cliquer sur Narrator.

Wyłącz okno Narratora w oknie dialogowym.

Jeśli chcesz, możesz odznaczyć pola 2

- Przeczytaj tę sesję na głos

- Zawsze analizuj tę sekcję

Zamknij okno panelu sterowania.

Rozwiązanie 4

Idź dalej strona

Kliknij → Aktywuj narratora.

Zostanie otwarte okno dialogowe.

Kliknij → Otwórz link.

Zostanie otwarte okno Ustawienia.

Wyłącz pole → Narrator.Rozwiązanie 5

W polu wyszukiwania (jest to szkło powiększające z wersją Windows 1909) na pasku zadań lub Cortanie

Wpisz → narrator

Kliknij narrator, aby go otworzyć.

Następnie kliknij pole → Wyłącz narratoraRozwiązanie 6

Z Menedżerem zadań.

Kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy

Kliknij linię → Menedżer zadań

Przejdź do zakładki → proces

Znajdź linię → Czytnik ekranu

Kliknij prawym przyciskiem myszy Czytnik ekranu i kliknij linię → Koniec zadań

Otwiera się okno.

Kliknij w polu → Wyłącz narratora

Rozwiązanie 7

Wyłącz narratora za pomocą .reg

Enregistrer Disable_Narrator

Przejdź do folderu „Pobierz”

Możesz umieścić plik „Disable_Narrator” na pulpicie, minimalizując okno.

Exécuter le fichier → Disable_Narrator_shortcut_key_for_current_user

(Lewym przyciskiem myszy).

Kliknij Tak, a następnie OK ...

Uruchom ponownie komputer.

Ps:

Możesz także kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, a następnie → łączyćW razie potrzeby odłożyć Enable_Narrator

Rozwiązanie 8

Na stałe wyłącz narrator w rejestrze systemu Windows.

Klawisz klawiatury Windows + R

Wpisz → regedit

następnie OK.

Przejdź do tego klucza rejestru:

HKEY_CURRENT_USER → OPROGRAMOWANIE → Microsoft → Narrator → NoRoam

Kliknij → NoRoam

W prawym okienku kliknij → WinEnterLaunchEnabled

Jest to przedostatnia linia.

Poniżej danych wartości usuwa 1

Stuknij, aby wyłączyć narratora → 0 (Zero).

Opuść bazę w „Hexadecimal”

Kliknij, aby zakończyć → OK

Zamknij okno rejestru.

Uruchom ponownie komputer, aby rozważyć zmianę.

Ps:

Jeśli nie widzisz klucza rejestru WinEnterLaunchEnabled.

Utwórz klucz rejestru WinEnterLaunchEnabled

Przejdź do tego klucza rejestru:

HKEY_CURRENT_USER → OPROGRAMOWANIE → Microsoft → Narrator → NoRoam

Wybierz → NoRoam

Kliknij prawym przyciskiem myszy na „ NoRoam"

W menu kontekstowym wybierz „Nowy” → „Wartość DWORD” (32bits), nawet jeśli masz bit Windows 64.

Klucz rejestru zostanie dodany w prawym okienku.

Nazwij → WinEnterLaunchEnabled

Dane wartości → 0 (zero) tj. Wyłącz

Kliknij OK, aby zakończyć

Zamknij okno rejestru

Jeśli chcesz ponownie aktywować narratora, usuń 0 i taśma 1 (Szesnastkowa).

Inne rozwiązanie

Wyłącz narrator w System32.

Klawisze klawiatury Windows + R

Utwórz kopię / wklej → % System% System32

Ou ouvrez l’ Explorateur Windows et accédez au répertoire C: Windows System32

Zejdź z listy, aby → Narrator (jego rozmiar to 481 KB).

Zrób a kliknij prawym przyciskiem myszy w pliku „Narrator„I wybierz Propriétés.

Wybierz zakładkę Bezpieczeństwo i naciśnij zaawansowany.

Wybierać Użytkownik i naciśnij Edit.

Usuń uprawnienia do odczytu, wykonywania i odtwarzania, a następnie naciśnij OK.

Teraz naciśnij Zmień w obszarze Właściciel i napisz system w polu tekstowym

Naciśnij OK dla wszystkich dialogów

-------------------------------------

Jeśli nie masz uprawnień.

W górnej części okna kliknij Edytuj, aby edytować uprawnienia właściciela (obok Trustedlnstaller).

W polu tekstowym wprowadź swoją nazwę użytkownika i naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do wszystkich okien dialogowych.

Powinieneś teraz być w stanie zmienić uprawnienia do pliku. W tym miejscu usuwamy wszystkie uprawnienia użytkownika i użytkownik wraca do systemu. W ten sposób użytkownik nie będzie mógł uruchomić Narratora.

Rada:

Wyłącza ponowne otwieranie programów w Ustawieniach.

Wejdź Parametry następnie rachunki

Następnie na linii → Opcje połączenia

W prawym okienku do końca → Użyj moich danych logowania, aby automatycznie zakończyć konfigurację urządzenia i ponownie otworzyć moje aplikacje po aktualizacji lub ponownym uruchomieniu.

Powodzenia wszystkim.

Ten artykuł jest regularnie aktualizowany przez eksperci pod
kierunek de Jean-François Pillou, założyciel CommentCaMarche
i delegat dyrektora ds. rozwoju cyfrowego grupy Figaro.

Ten artykuł pojawił się jako pierwszy CCM