Możliwość dla kupujących M / F

0 1

Możliwość dla kupujących M / F

Action Contre la Faim to międzynarodowa, apolityczna, bezwyznaniowa i non-profit organizacja pozarządowa (NGO). Jego misją jest ratowanie życia poprzez zapobieganie, wykrywanie i leczenie niedożywienia, w szczególności w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych oraz po nich. Swoją interwencję koncentruje na zintegrowanym podejściu, łączącym sektory praktyk żywieniowych, zdrowotnych i opieki; Bezpieczeństwo żywnościowe i środki utrzymania; Woda, warunki sanitarne i higiena; Rzecznictwo i świadomość. W 2013 r. Action Contre la Faim-International interweniowało w ponad 45 krajach, pomagając około 7,3 mln ludzi.

Do naszych operacji w Kamerunie szukamy:

01 KUPUJĄCY M / F

Stacja bazowa: Batouri

Ilość pozycji: 01

Czas trwania umowy: Z zastrzeżeniem finansowania

Data de début: Czerwiec 2020

Nadzorowany przez: Podstawowa logistyka

Lokalizacja: Batouri

Wynagrodzenie brutto kategorii: Według skali wynagrodzeń obowiązującej w ramach Action Contre la Faim

CEL POCZTY : Zapewnij wszystkie zakupy z bazy koordynacyjnej ACF, Batouri, Maroua.

W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDZIESZ MASZ NASTĘPUJĄCE OBOWIĄZKI :

 • Zarządzanie zamówieniami / zakupami;
 • Zarządzaj danymi dostawcy;
 • Śledź płatności dostawcy.

DYPLOMY/ POZIOM EDUKACJI / DOŚWIADCZENIE :

 • Licencjat +2 w logistyce, handlu międzynarodowym lub w działaniach handlowych lub księgowych lub informatycznych;
 • Atutem jest minimum roczne doświadczenie zawodowe.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

Wiedza, umiejętności:

 • Znajomość podstaw zakupów
 • Znajomość podstaw zarządzania zapasami
 • Biegła znajomość języka francuskiego (czytanie, pisanie, mówienie)
 • Znajomość narzędzi IT i pakietu Office (Word i Excel)

Know-how:

 • Umiejętności negocjacyjne
 • Praca zespołowa

Wiedz, jak być:

 • Umiejętności interpersonalne i duch zespołu
 • rygor
 • Siła propozycji
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Dostępność (mobilność i elastyczność)
 • Poczucie organizacji
 • autonomia
 • Przezroczystość

PROCEDURA REKRUTACJI

Procedura rekrutacyjna Action Against Hunger obejmuje kluczowe kroki 3:

 1. Wstępna selekcja na podstawie przesłanego pliku (tylko kandydaci, których umiejętności i doświadczenie odpowiadają profilowi ​​opisanemu w ofercie, są zachowywani do testu pisemnego)
 2. Pisemny test techniczny
 3. Wywiad ustny

Na każdym etapie kontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Wnioski (w tym CV, list motywacyjny, a także referencje) należy złożyć TYLKO przez e-mail rekrutacja @ cm-actioncontrelafaim.org, wskazując stanowisko i odniesienie BA-LOG-052020-001 temat wiadomości e-mail.

Zgłoszenia należy przesyłać do poniedziałku 25 maja 2020 r. O godz. 17

Uwaga: Menedżer ds. Zasobów ludzkich, Action Against Hunger Cameroon

Action Contre la Faim skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami w celu przeprowadzenia testów i wywiady.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.