CFA Eco-Franc: Nigeria ma rację ... ale federalizm jest jedynym rozwiązaniem

0 16

Kryzys powstały w wyniku przyszłego zastąpienia franka CFA przez eko nie jest śmiertelny. Możliwe jest rozwiązanie impasu pieniężnego w ECOWAS.

Na spotkaniu szefów państw Zachodniej Afryki strefy walutowej (WAMZ) 23 czerwca prezydent Muhammadu Buhari z Nigerii wyraził głęboką dezaprobatę dla stworzenia eko, jako następca franka CFA z 1 lipca i opowiadał się za przesunięciem terminów. Pozycje zbliżone do wyrażonych także po stronie Konakry w Gwinei.

Warunki kryzysu w ECOWAS, między krajami korzystającymi z przyszłego franka CFA i ich siedmioma sąsiadami w społeczności regionalnej, są zatem spełnione.

W tej kontrowersji Nigeria ma rację, odkąd Uemoa, przyjmując nazwę eko, okazało brak szacunku w porównaniu z pozostałymi siedmioma krajami ECOWAS, a zwłaszcza w stosunku do Nigerii, co stanowi ponad połowę ludności i około 70% PKB subregionu. Ponadto warunki osiągnięcia tego przejścia podważają rolę i prawdziwe ambicje Francji w podregionie.

Wybierasz się do eco / naira?

Ale z drugiej strony Abudża nie wykazała w ostatnich latach prawdziwej chęci przejścia na jedną walutę subregionalną. Na przykład Nigeria nie zrobiła nic, aby rozwinąć solidarność rezerw walutowych w ramach WAMZ.

Niewielki postęp pierwszej gospodarki kontynentu w zakresie wsparcia w tworzeniu wspólnej waluty dla Afryki Zachodniej wyjaśniono z różnych powodów. Nigeria rozpoczęła - zgodnie z prawem - budowę zróżnicowanej gospodarki narodowej i wykorzystuje swoją walutę krajową, naira, jako instrument dostosowań makroekonomicznych, zwłaszcza w celu przeciwdziałania zmianom dochodów z ropy naftowej, w dolarach amerykańskich.

W związku z tym w obecnym kontekście nie można stworzyć jednej subregionalnej waluty integrującej Nigerię w ramach kryteriów konwergencji przyjętych przez ECOWAS. Rzeczywiście, krajowi zdywersyfikuje się gospodarka i wyjdzie z cyklu „cena ropy / parytet walutowy”.

Logicznym rozwiązaniem byłoby przejście na eko / nairę, czyli walutę, której kurs walutowy byłby różny w zależności od potrzeb dominującej gospodarki subregionu, gospodarki Nigerii, a zatem według cena ropy. Trudno przewidzieć tę opcję, ponieważ większość czternastu innych krajów regionu nie jest eksporterami ropy naftowej.

Subregionalna federalizacja w trzech etapach

W obliczu tego strategicznego impasu należy ukształtować inną ścieżkę, opartą na opinii regionalnej, o której należy wiedzieć: jest to subregionalna federalizacja w trzech fazach.

Pierwszy etap polegałby na uwolnieniu Uemoa spod francuskiego nadzoru. Ta strefa ekonomiczna, która ma już tę zaletę, że istnieje i ma wspólny bank centralny, może stanowić podstawę do federalizacji.

Ale UEMOA i jej bank centralny muszą stać się całkowicie niezależne od Francji i wspólnie ze wszystkimi międzynarodowymi partnerami ustanowić mechanizmy niezbędne do zabezpieczenia handlu międzynarodowego. BCEAO, całkowicie wolny od francuskiej blokady, będzie musiał najpierw zawrzeć umowę bezpośrednio z Europejskim Bankiem Centralnym, a następnie przejść na zmienny kurs walutowy.

Federacja Sahelo-Gwinei

W drugiej fazie powstanie Sahelo-Gwinea Federacja z wyemancypowanej Uemoa i zgromadzi 14 krajów Afryki Zachodniej o spójnej przestrzeni politycznej i gospodarczej, które mogą liczyć na rynek wewnętrzny o wystarczającej wielkości do wsparcia prawdziwa industrializacja. Ta federacja będzie miała nową walutę - eko - która skorzysta z doświadczenia niezależnego i odnowionego BCEAO. Każdy z czternastu stanów federalnych zachowa suwerenność nad swoimi zasobami naturalnymi, ale rząd federalny zapewni, że zasoby te zostaną wykorzystane i wykorzystane z korzyścią dla ludności Federacji. Przeważy również, w całym zakresie federacji, demokratyczne rządy i poszanowanie praworządności.

W trzecim etapie Federacja rozpocznie wraz z Federalną Republiką Nigerii nową dynamikę na rzecz skuteczniejszej integracji regionalnej, ponieważ angażuje dwóch partnerów o mniej niezrównoważonym znaczeniu gospodarczym i politycznym. Po pierwsze, mogłoby to przybrać formę konfederacji, która nauczyłaby się osiągać konsensus, a tym samym umożliwiałaby wyjście poza obecne ograniczenia instytucjonalne ECOWAS.

Ostatecznym celem jest utworzenie Federacji Państw Afryki Zachodniej (Fedeao), ale Nigeria z powodzeniem zdywersyfikuje swoją gospodarkę i Federacja Sahelo-Gwinei buduje solidne podstawy uprzemysłowienia, podobnie jak Nigeria i w ścisłej współpracy z nim.

źródło: https: //www.jeuneafrique.com/1006835/economie/tribune-eco-franc-cfa-le-nigeria-a-raison-mais-le-federalisme-est-la-seule-solution/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.