Kamerun: deficyt budżetowy zwiększył się do 662 miliarda FCFA pod koniec września 2018(Zainwestuj w Kamerun) - wykonanie budżetu Kamerunu opublikowane przez Ministerstwo Finansów (Minfi) wskazuje, że pod koniec pierwszych dziewięciu miesięcy ćwiczenia 2018, odzwierciedlającego uruchomione wpływy i darowizny oraz dokonane wydatki, saldo podstawowa wartość to -318,4 mld FCFA. W międzyczasie saldo pierwotne inne niż olejowe wynosi 662 mld FCFA.

Ten deficyt budżetowy pogorszył się, ponieważ pod koniec czerwca 2018 wynosił 601,2 miliardów FCFA. Saldo pierwotne w tym okresie wynosiło -190,5 mld FCFA. Saldo pierwotne inne niż olejowe wyniosło -410,7 mld FCFA.

Podobnie jak w pierwszym kwartale 2018, Minfi wskazuje, że w celu zapewnienia dobrej realizacji budżetu państwa i osiągnięcia celów w roku podlegającym przeglądowi, w stosunkowo trudnym kontekście gospodarczym, społecznym i budżetowym, wdrożenie Podjęto działania podjęte od początku drugiej połowy roku.

Środki podjęte przez rząd w celu zmniejszenia deficytu budżetowego obejmują wzmocnienie mobilizacji dochodów pozapaliwowych, zaostrzenie regulacji budżetowych i poprawę kontroli nad wydatkami publicznymi.

SA

CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ